fbpx

Daily Archives: 20 Μαΐου, 2022

Κατατέθηκε η πρώτη συλλογική αγωγή κατά της ΔΕΗ για την ακύρωση της Ρήτρας Αναπροσαρμογής

Την Τρίτη, 03.05.2022, η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. (Ένωση Καταναλωτών – Η Ποιότητα Της Ζωής) κατέθεσε τη δεύτερη συλλογική αγωγή της και πρώτη κατά της ΔΕΗ για την ακύρωση, μεταξύ άλλων όρων, της ρήτρας αναπροσαρμογής χρέωσης προμήθειας στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας. Η υπόθεση ορίστηκε να συζητηθεί την 1η Ιουνίου 2022 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο της Αθήνας.

Με τη ρήτρα αναπροσαρμογής η χρέωση προμήθειας υπολογίζεται με βάση μία πολύπλοκη και δυσνόητη μεθοδολογία, που απαιτεί την εκτέλεση συνεχόμενων μαθηματικών πράξεων και την εξοικειωμένη γνώση δεδομένων και όρων της ενεργειακής αγοράς. Παράλληλα, αποκρύπτει κρίσιμα στοιχεία για τον υπολογισμό και τον έλεγχο της ορθότητας των χρεώσεων από τους καταναλωτές. Περιέχει δε διάφορους δυσπρόσιτους για τον καταναλωτή συντελεστές και μεγέθη, που προσδιορίζονται χωρίς διαφάνεια και καθορίζονται με τρόπο που ουσιαστικά απαγορεύει τη μείωση της χρέωσης, καταδικάζοντας τους καταναλωτές σε συνεχείς και υπέρογκες αυξήσεις. Εξάλλου, η σύνδεση του τιμήματος με έναν δείκτη που υπόκειται στους κινδύνους και τα παιχνίδια της χρηματιστηριακής αγοράς είναι αδιαφανής και καθιστά την αναπροσαρμογή μη εύλογη και άδικη.

Η ΔΕΗ ξεκίνησε να εφαρμόζει μονομερώς και χωρίς τη συναίνεση των καταναλωτών τη ρήτρα αναπροσαρμογής από τον Αύγουστο του 2021, οδηγώντας σε τεράστιες αυξήσεις τα τιμολόγιά της. Η συγκεκριμένη ρήτρα, όπως είναι γνωστό, συνδέει το τίμημα που καταβάλλουν οι καταναλωτές και οι επιχειρήσεις για το ηλεκτρικό ρεύμα με τις διακυμάνσεις της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς στο Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας και είναι συνώνυμη με υπέρμετρες και άδικες αυξήσεις στην τιμή του ρεύματος. Οι καταναλωτές ενημερώθηκαν για τις αυξήσεις και την αλλαγή του τρόπου αναπροσαρμογής αφού αυτές είχαν επιβληθεί και μάλιστα με τρόπο αδιαφανή, παραπλανητικό και αντίθετο με την ισχύουσα νομοθεσία.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. με την αγωγή που κατατέθηκε συνεχίζει το νομικό αγώνα της κατά των καταχρηστικών όρων στις συμβάσεις προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας και στις παράνομες πρακτικές των προμηθευτών. Είναι δε η δεύτερη αγωγή που κατατίθεται και λόγω του χαρακτήρα και αυτής της αγωγής ως συλλογικής, το αποτέλεσμά της θα ισχύει έναντι όλων των καταναλωτών.

Το επόμενο διάστημα πρόκειται να κατατεθούν συλλογικές αγωγές και κατά άλλων προμηθευτών για τη χρήση ρητρών αναπροσαρμογής, καθώς και την παράνομη και μονομερή μετατροπή σταθερών τιμολογίων σε κυμαινόμενα. Παράλληλα, το επόμενο διάστημα αναμένεται να ληφθούν περαιτέρω νομικές πρωτοβουλίες για την προστασία των δικαιωμάτων των καταναλωτών που ως στόχο θα έχουν:

α) την προσωρινή προστασία απέναντι σε διακοπές παροχής ρεύματος λόγω μη πληρωμής της ρήτρας και

β) την αποκατάσταση της ζημίας τους λόγω της χρήσης της παράνομης αυτής ρήτρας από τους προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας.

Επιπροσθέτως, θα αναληφθούν πρωτοβουλίες για συσπείρωση των καταναλωτών και άσκηση πίεσης στη Κυβέρνηση, ώστε να ληφθούν άμεσα μέτρα για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών και να αποκατασταθούν οι μεγάλες αδικίες που έχουν συντελεστεί στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος.

Η Ε.Κ.ΠΟΙ.ΖΩ. καλεί τις αρμόδιες αρχές, και κυρίως το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ) και την Επιτροπή Ανταγωνισμού, να αναλάβουν το μερίδιο ευθύνης που τους αναλογεί στην αποκατάσταση της νομιμότητας, της διαφάνειας και της λειτουργίας των κανόνων ανταγωνισμού στην αγορά ενέργειας με γνώμονα την προστασία των καταναλωτών.

Πηγή: ekpizo.gr

Συνεπιμέλεια: Δικαστική απόφαση απορρίπτει εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού

Απόφαση – “ρήγμα” στην αποκαλούμενη συνεπιμέλεια αποτελεί στο σκεπτικό της απόφασης του Μονομελούς Πρωτοδικείου Αθηνών, καθώς θέτει σε πρώτο πλάνο για να απορρίψει το αίτημα του πατέρα του 7,5 ετών παιδιού για συνεπιμέλεια και εναλλασσόμενη διαμονή του παιδιού στα δυο σπίτια, τις τεταμένες σχέσεις των γονέων, εν ολίγοις την αδυναμία τους να συνεννοηθούν για βασικά ζητήματα. Δηλαδή την ύπαρξη κι άλλων περιστατικών, που καταδεικνύουν βαθύτατο χάσμα και αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των γονέων. Προτάσσει μάλιστα προς τούτο το ζήτημα της σταθερότητας του περιβάλλοντος διαβίωσης του τέκνου.

Πρόκειται για την υπ΄αριθμόν 2061/2022 απόφαση ασφαλιστικών μέτρων την οποία χειρίστηκε ο δικηγόρος Κώστας Τσουκαλάς που εκπροσωπούσε τη σύζυγο κατά της οποίας είχε ασκηθεί αίτηση ασφαλιστικών μέτρων με την οποία ο πατέρας ζητούσε συνεπιμέλεια με εναλλασσόμενη διαμονή.

Το δικαστήριο- με ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον σκεπτικό- δέχθηκε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων περί ανάθεσης αποκλειστικής επιμέλειας του τέκνου, που άσκησε η μητέρα και απέρριψε την αντίθετη αίτηση του πατέρα περί συνεπιμέλειας με εναλλασσόμενη διαμονή (και επικουρικώς ρύθμισης δικαιώματος επικοινωνίας που έγινε δεκτή), αναθέτοντας προσωρινά την επιμέλεια αποκλειστικώς στην μητέρα και ρυθμίζοντας την επικοινωνία του πατέρα με το τέκνο.

Η διαφωνία και πώς ορίζεται

Όπως λέει το δικαστήριο “…από το συνολικό πνεύμα των νέων διατάξεων συνάγεται ότι “ο όρος εξαιτίας διαφωνίας των γονέων” δεν ταυτίζεται με την όποια διαφωνία των γονέων αφορά τους ίδιους ή με τους λόγους, που οδήγησαν στη διάσπαση της έγγαμης συμβίωσης.

Δεν αποκλείεται πάντως από το νόμο να ανάγεται η τεκμηρίωση της αδυναμίας της από κοινού άσκησης όχι μόνο στις ενδεικτικά αναφερόμενες στη διάταξη περιστάσεις, αλλά και σε γεγονότα του παρελθόντος. Αυτά δεν είναι μόνο περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, άλλα κι άλλα περιστατικά, που καταδεικνύουν βαθύτατο χάσμα και αδυναμία συνεννόησης μεταξύ των γονέων….

Κριτήριο για την καταλληλότητα ή μη του γονέα να του ανατεθεί η άσκηση της γονικής μέριμνας ή της επιμέλειας των ανήλικων τέκνων ακόμα και κατ’ αποκλεισμό του άλλου γονέα μπορεί να αποτελέσει και ο τρόπος άσκησης αυτής μετά τη διακοπή της έγγαμης συμβίωσης.

Έτσι, εάν για παράδειγμα ένας γονέας, ενώ ισχύει η εκ του νόμου πρόβλεψη της συνεπιμέλειας, μολονότι δεν συντρέχει λόγος κατεπείγοντος, λαμβάνει επανειλημμένα πρωτοβουλίες για τη ζωή του παιδιού, χωρίς τη σύμφωνη γνώμη του άλλου γονέα, αν επανειλημμένα δεν ενημερώνει τον άλλο γονέα για ζητήματα που αφορούν το παιδί (π.χ. ζητήματα υγείας, εθισμό στη χρήση ηλεκτρονικών παιχνιδιών κ.λπ.) αν παραπείθει δολίως το παιδί ως προς το ό,τι ο άλλος γονέας είναι επικίνδυνος για τη σωματική ή ψυχική υγεία του, ή αν, ενώ με προσωρινή διαταγή ή απόφαση ασφαλιστικών έχει την αποκλειστική επιμέλεια του ανηλίκου, παρεμποδίζει αδικαιολόγητα την επικοινωνία των τέκνων με τον άλλο γονέα, τούτο συνιστά κακή και καταχρηστική άσκηση της γονικής μέριμνας, που λαμβάνεται υπόψη στα πλαίσια του άρθρου 1514 ΑΚ και που είναι δυνατόν να επισύρει ακόμη και τις συνέπειες του άρθρου 1532 ΑΚ.

Η απόφαση

Με βάση τα παραπάνω, όπως επισημαίνει ο κ.Τσουκαλάς, “..το Δικαστήριο έκρινε ότι το αίτημα περί συνεπιμέλειας του αιτούντος πατέρα πρέπει να απορριφθεί ως ουσία αβάσιμο, συνακόλουθα και το περιεχόμενο σ’ αυτό αίτημα της εναλλασσόμενης κατοικίας, καθώς το ανήλικο τέκνο των διαδίκων, λόγω και της τεταμένης σχέσης που υπάρχει προς το παρόν μεταξύ των γονέων του, θα πρέπει να αποκτήσει ένα σταθερό περιβάλλον και να μην αλλάζει το πρόγραμμα του ανά εβδομάδα. Η σταθερότητα αυτή είναι αναγκαία δεδομένης και της μικρής ηλικίας του τέκνου (7,5 περίπου ετών)”.

Πήγη: capital.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο