Ποια λάθη μπορεί να έχει η ιδιοκτησία μου στο Κτηματολόγιο;

Categories:

Πολλοί ιδιοκτήτες ακινήτων έχουν την πεποίθηση ότι η ακίνητη περιουσία τους έχει δηλωθεί σωστά στο Κτηματολόγιο, αλλά πολλές φορές, σε περίπτωση που θέλουν να προβούν σε κάποια ενέργεια σχετικά με το ακίνητό τους (αγοραπωλησία, μίσθωση, τακτοποίηση κλπ), ανακαλύπτουν ότι υπάρχουν λάθη.

Τα λάθη αυτά μπορεί να είναι απλά, όπως κάποια λάθη στο ονοματεπώνυμο και τα λοιπά στοιχεία των δικαιούχων, στην οδό, στον όροφο του ακινήτου, στους τίτλους και στην αιτία κτήσης τους, ή κάποια πιο σύνθετα, όπως στο δικαίωμα κυριότητας (στο ακίνητο φαίνεται ως κύριος άλλος ιδιοκτήτης ή εμφανίζεται ως αγνώστου ιδιοκτήτη) και στην αποτύπωσή του στο χώρο (λάθος εμβαδόν, όρια, θέση του ακινήτου).

Μετάβαση στο περιεχόμενο