ΑΚΙΝΗΤΑ

stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_akinita

Οι μεταβιβάσεις και οι μισθώσεις ακινήτων θεωρούνται από πολλούς μια απλή διαδικασία, η οποία όμως περιέχει κάποιες φορές κινδύνους, που, αν δεν εντοπιστούν νωρίς, μπορεί να προκαλέσουν πολυέξοδα και χρονοβόρα προβλήματα. Με την κατάλληλη νομική συμβουλή και καθοδήγηση από το γραφείο μας μπορείτε να προστατέψετε τα δικαιώματά σας και να εξασφαλίσετε τα συμφέροντά σας σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας και μισθώσεων.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κάποια προβλήματα με ακίνητα ιδιοκτησίας σας βοηθάμε στην εξεύρεση λύσεων δικαστικά, συμβολαιογραφικά ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε μας, αν έχετε οποιαδήποτε μισθωτική διαφορά είτε ως μισθωτής είτε ως εκμισθωτής.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Νομική υποστήριξη στην αγορά ή πώληση ακινήτου
 • Διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές
 • Αγωγές που αφορούν στην προσβολή της νομής (αποβολής, διατάραξης)
 • Αγωγές χρησικτησίας
 • Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης (αστικής ή εμπορικής)
 • Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων
 • Αγωγές αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου
 • Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Καταβολή κοινοχρήστων
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών
 • Γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια προς την προστασία της κυριότητας και της νομής σας σε ακίνητα και οποιαδήποτε μισθωτική διαφορά.

 

Πέραν αυτών αναλαμβάνουμε έρευνες ακίνητης περιουσίας σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία και εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων υποθηκών και υποθηκών.

ΖΗΤΗΣΤΕ ΣΥΜΒΟΥΛΗ

  ή καλέστε μας: 2516 007133

  Skip to content