Tag Archives: κορωνοϊός

Συνιστά εγκληματική πράξη η επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού; (ΓνωμΕισΑΠ 20/2021)

Το ερώτημα, το οποίο τέθηκε ενώπιον της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου από δικηγόρο Αθηνών, αφορά στον υποχρεωτικό εμβολιασμό και, ειδικότερα, αν η επιβολή του υποχρεωτικού εμβολιασμού και της υποχρεωτικής επίδειξης πιστοποιητικού εμβολιασμού συνιστά εγκληματική πράξη (παράνομη βία, σωματική βλάβη, απειλή, κατά περίπτωση και ενίοτε κατά συρροή) κατά αντικειμενική υπόσταση, ανεξαρτήτως της υποκειμενικής (ΓνωμΕισΑΠ 20/2021).

Η Αρχή επεσήμανε πως ο περιορισμός του εύρους της γνωμοδοτικής της αρμοδιότητας, όπως ρυθμίζεται στη διάταξη του άρ. 25 παρ. 2 του Κώδικα Οργανισμού Δικαστηρίων και Κατάστασης Δικαστικών Λειτουργών, συνδυάζεται με την παραδοχή ότι το αντικείμενο της γνωμοδότησης πρέπει να αφορά ευρύτατες κατηγορίες προσώπων, να πρόκειται δηλαδή περί νομικού ζητήματος που παρουσιάζει γενικότερο ενδιαφέρον.

Δεν υφίσταται αρμοδιότητα επί υποβολής μεμονωμένων ερωτημάτων ιδιωτών, έστω και αν αυτοί είναι επαγγελματίες νομικοί, αναφορικά με νομικά ζητήματα που αντιμετωπίζουν κατά την καθημερινή επαφή τους με δημόσιες υπηρεσίες ή κατά την ενάσκηση του λειτουργήματός τους.

Συνεπώς, εν προκειμένω, δεν είναι επιτρεπτή η γνωμοδότηση επί του εν λόγω νομικού ζητήματος αφενός επειδή τίθεται από μεμονωμένο ιδιώτη και αφορά νομικό προβληματισμό του τελευταίου, αφετέρου επειδή για το εν λόγω ερώτημα αποκλειστικά αρμόδιες να αποφανθούν είναι οι εισαγγελικές και δικαστικές αρχές που θα επιληφθούν επί τη βάσει συγκεκριμένων κατά τα πραγματικά περιστατικά και στοιχεία συμπεριφορών, επ’ αφορμή υποβολής μήνυσης, έγκλησης κλπ.

Περαιτέρω, επεσήμανε πως το Συμβούλιο της Επικρατείας έχει ήδη επιληφθεί επί σχετικών με το θιγόμενο ζήτημα περιπτώσεων και πριν την εφαρμογή του νεαρού νόμου 4820/23-7-2021 (άρθρα 205-206), όπως, για τον υποχρεωτικό εμβολιασμό υπαλλήλων που υπηρετούν στις Ειδικές Μονάδες Αντιμετώπισης Καταστροφών (Ε.Μ.Α.Κ.), και τη διαγραφή νηπίου από δημοτικό παιδικό σταθμό (ΣτΕ133/2021 Ολ. και 2387/2020, αντίστοιχα), δεχόμενο, ότι ο εμβολιασμός, ως απαραίτητο μέτρο για την πρόληψη της διάδοσης και την καταπολέμηση μεταδοτικών ασθενειών, που συνιστούν σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία, είναι συνταγματικώς ανεκτή πράξη, χάριν του δημοσίου συμφέροντος(ΣτΕ 2387/2020, ΣτΕ 622/2021).

Σε ευρωπαϊκό δε επίπεδο, το ΕΔΔΑ, επί εξέτασης υπόθεσης υποχρεωτικού εμβολιασμού που εφάρμοζε η Τσεχική Δημοκρατία, αναφορικά με συγκεκριμένες 1 0 μολυσματικές ασθένειες, η οποία έκρινε, ότι δεν υπήρξε παραβίαση του άρθρου 8 (δικαίωμα σεβασμού της ιδιωτικής ζωής) της Ευρωπαϊκής Σύμβασης για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου, αφού δεν αποκλείει παρεμβάσεις οι οποίες συνάδουν με τις πρόνοιές του, όπως λ.χ. η προστασία της δημόσιας υγείας (παρ.272).

Δείτε αναλυτικά τη γνωμοδότηση εδώ.

Πηγή: lawspot

Κορωνοϊός: Δημοσιεύθηκε η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου

Δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 55/Α/11-03-2020 η Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του.
Στην ΠΝΠ περιγράφονται αναλυτικά τα μέτρα που ανακοινώθηκαν από την κυβέρνηση, για την αντιμετώπιση των αρνητικών συνεπειών του κορωνοϊού και συνοψίζονται ως εξής:

 • Αναστολή καταβολής ΦΠΑ υπό προϋποθέσεις.
 • Αναστολή είσπραξης βεβαιωμένων οφειλών και παράταση προθεσμίας καταβολής δόσεων.
 • Παράταση προθεσμίας καταβολής ασφαλιστικών εισφορών.
 • Έκτακτα και προσωρινά μέτρα στην αγορά εργασίας για την αντιμετώπιση και τον περιορισμό της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19 ως προς την οργάνωση του χρόνου και του τόπου εργασίας.
 •  Άδεια ειδικού σκοπού δημοσίων υπαλλήλων και λοιπές διευκολύνσεις.
 • Αναβολή των συνεδριάσεων των υγειονομικών επιτροπών των Κέντρων Πιστοποίησης Αναπηρίας (ΚΕ.Π.Α.).
 • Παράταση ισχύος εγκριτικών αποφάσεων για ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα και επίδομα στέγασης.
 • Αναστολή προθεσμιών διαδικασίας χορήγησης επιδόματος γέννησης.
 • Θέματα συμβάσεων του υπουργείου Οικονομικών.
 • Παράταση αναστολής καταβολής ΦΠΑ για πληγείσες επιχειρήσεις που είχαν συναλλαγές με την εταιρεία «Thomas Cook Group PLC».
 • Κατεπείγουσες διατάξεις για τη λειτουργία δήμων και Περιφερειών κατά τη διάρκεια της λήψης μέτρων αποφυγής της διάδοσης του κορονοϊού COVID-19.
 • Προσωρινή αναστολή λειτουργίας των δικαστηρίων και των εισαγγελιών.
 • Ρυθμίζονται ζητήματα του υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, του υπουργείου Τουρισμού και του υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
 • Παράταση ισχύος αδειών διαμονής, λόγω εξαιρετικών αναγκών.
 • Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών έκτακτων προμηθειών για κάλυψη έκτακτων αναγκών δημόσιας υγείας.
 • Προσωπικό κλάδων υγείας.
 • Διάθεση ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
 • Διατάξεις της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας.
 • Ματαίωση παρελάσεων.
 • Μετάδοση ενημερωτικών μηνυμάτων.

Διαβάστε αναλυτικά την ανωτέρω Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου.

 

Μετάβαση στο περιεχόμενο