fbpx

Tag Archives: προστιμο

ktirio-cosmote

Πρόστιμα 400.000 ευρώ στον ΟΤΕ από την Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα

Η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα επέβαλε στον ΟΤΕ δύο πρόστιμα συνολικού ύψους 400.000 ευρώ για παράβαση της νομοθεσίας περί προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Αναλυτικότερα, με απόφαση της Αρχής επιβλήθηκε πρόστιμο 200.000 ευρώ στον ΟΤΕ έπειτα από καταγγελίες συνδρομητών του, οι οποίοι, αν και είχαν εγγραφεί στο μητρώο αντιρρήσεων (“opt-out”) του παρόχου τους, είχαν λάβει τηλεφωνικές κλήσεις από τρίτες εταιρείες για σκοπούς προώθησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Παράλληλα, σε δεύτερη περίπτωση, υπήρξαν στην Αρχή καταγγελίες από παραλήπτες μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου του ΟΤΕ σχετικά με τη μη δυνατότητα διαγραφής τους από τη λίστα αποδεκτών μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου.

Η Αρχή κατά την εξέταση των καταγγελιών διαπίστωσε ότι από το 2013 και μετά, λόγω τεχνικού σφάλματος, δεν λειτουργούσε η διαγραφή από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων διαφημιστικού περιεχομένου για όσους παραλήπτες ασκούσαν το δικαίωμά τους και το ζητούσαν μέσω του συνδέσμου “unsubscribe”.

Όπως επισημαίνει η Αρχή, ο ΟΤΕ δεν διέθετε την προβλεπόμενη διαδικασία. Μετά την παρέμβαση της Αρχής διορθώθηκε το σφάλμα και έτσι ο ΟΤΕ προέβη στη διαγραφή 8.000 περίπου προσώπων από τις λίστες αποδεκτών των μηνυμάτων, οι οποίοι είχαν ανεπιτυχώς προσπαθήσει να διαγραφούν από το 2013 και μετά. Με δεύτερη απόφασή της η Αρχή επέβαλε δεύτερο πρόστιμο ύψους 200.000 ευρώ στον ΟΤΕ.

Η τοποθέτηση του Ομίλου ΟΤΕ 

Σχετικά με τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ, από τον ΟΤΕ διευκρινίζεται ότι και στις δύο περιπτώσεις επρόκειτο για συστημικό πρόβλημα, που αφορούσε πολύ περιορισμένες κατηγορίες συνδρομητών κι έχει επιλυθεί. Στη μια περίπτωση επηρεάστηκαν συνδρομητές που έκαναν ακύρωση αιτήματος φορητότητας και το σύστημα δεν τους επανέντασσε αυτόματα στο Μητρώο του αρ. 11 και στη δεύτερη, συνδρομητές που δεν μπόρεσαν να εξαιρεθούν ηλεκτρονικά από την παραλαβή newsletter. Όπως σημειώνεται και στις σχετικές αποφάσεις: “η Αρχή δέχεται ότι το συμβάν δεν οφείλεται σε δόλο του υπευθύνου επεξεργασίας και ότι μόλις ο υπεύθυνος επεξεργασίας το πληροφορήθηκε από την Αρχή ενήργησε για την επανόρθωση της παράβασης, συνεργαζόμενος μαζί της”. Για τον Όμιλο ΟΤΕ, ο σεβασμός στην ιδιωτικότητα αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα, σημειώνεται από την πλευρά της εταιρείας.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

prostasia-dedomenon-gdpr

Το πρώτο πρόστιμο επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR)

Πρόστιμο 150.000 ευρώ επιβλήθηκε στην εταιρεία «PWC» για παράνομη επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζομένων της. Πρόκειται για το πρώτο πρόστιμο, και μάλιστα τσουχτερό, που επέβαλε η Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα για παραβίαση του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (GDPR).

Η καταγγελία

Η υπόθεση έφτασε ενώπιον της Αρχής μετά την καταγγελία της Ένωσης Λογιστών Ελεγκτών Περιφέρειας Αττικής (ΕΛΕΠΑ) κατά της εταιρείας Price Waterhouse Coopers Business Α.Ε. (PWC BS) για παράνοµη επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων της.

Σύμφωνα με την καταγγελία, οι υπεύθυνοι της καταγγελλόµενης εταιρείας διένειµαν στο προσωπικό της «∆ήλωση Αποδοχής όρων Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων» καθώς και νέες ατοµικές συµβάσεις (που επισυνάφθηκαν στην καταγγελία), οι οποίες περιελάµβαναν εδάφια που αναφέρονται στην επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων, ζητώντας επιτακτικά να τις υπογράψουν, κατά παράβαση του ν. 2472/1997, δεδοµένης µάλιστα της πλεονεκτικής θέσης της εργοδοσίας έναντι των εργαζοµένων, ώστε εµµέσως να εξαναγκαστούν προς υπογραφή αυτών.

Ειδικότερα, στην καταγγελία αναφέρεται ότι:

α) µε τη συγκεκριµένη δήλωση ζητείτο από το προσωπικό να δώσει τη συγκατάθεσή του και να επιτρέψει ρητά και ανεπιφύλακτα στην εταιρεία να καταχωρήσει και να χρησιµοποιεί τα προσωπικά του στοιχεία, τόσο τα ήδη κατατεθέντα όσο και τα µελλοντικά, στις βάσεις δεδοµένων που διατηρεί, αν και από τον χαρακτήρα των επιχειρηµατικών δραστηριοτήτων της εταιρείας δεν προκύπτει οποιοσδήποτε λόγος ασφάλειας, που θα καθιστούσε ανεκτή µια τέτοια καταχώρηση και επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων των εργαζοµένων.

β) ζητείτο από τους εργαζόµενους να συναινέσουν µε τη δήλωσή τους αυτή στην περαιτέρω διοχέτευση των προσωπικών τους δεδοµένων σε τρίτα πρόσωπα ακόµη και σε πελάτες της εταιρείας, ζητώντας την εν λευκώ στην ουσία συγκατάθεση των εργαζοµένων να χρησιµοποιεί και να κοινοποιεί σε οποιονδήποτε τρίτο τα προσωπικά τους στοιχεία, όπου και µε όποιο τρόπο κρίνει ότι εξυπηρετούνται τα επιχειρηµατικά της συµφέροντα και

γ) µε τον τρόπο αυτό δροµολογείται και η περαιτέρω παρακολούθησή τους στον χώρο εργασίας όπως µε κάµερες κ.ά.

Η καταγγελόμενη εταιρεία

Η PWC υποστήριξε ότι η επίµαχη «∆ήλωση Αποδοχής όρων Επεξεργασίας Προσωπικών ∆εδοµένων» έχει τροποποιηθεί πλέον σε συµµόρφωση προς τον Γενικό Κανονισµό Προστασίας ∆εδοµένων υπ’ αρ. 679/16 («ΓΚΠ∆») και έχει ήδη γίνει «αποδεκτή» από 390 εργαζόµενους σε σύνολο 415, ώστε ούτως ή άλλως η συγκεκριµένη δήλωση να µην βρίσκεται σήµερα σε ισχύ.

Παράλληλα, η εταιρεία υποστήριξε, μεταξύ άλλων, ότι ουδέποτε ζήτησε επιτακτικά και ουδέποτε εξανάγκασε άµεσα ή έµµεσα τους εργαζομένους της να παράσχουν τη συγκατάθεσή τους στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων τους, υπογράφοντας την ανωτέρω δήλωση, επιπλέον δε, ουδεµία κύρωση επιβλήθηκε σε όσους δεν την υπέγραψαν.

Η απόφαση της Αρχής

Εντέλει, η Αρχή έκρινε ότι η εταιρεία PWC BS ως υπεύθυνος επεξεργασίας:

1) υπέβαλε σε µη σύννοµη επεξεργασία κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. α’ ΓΚΠ∆ τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων της, καθώς εφάρµοσε εν προκειµένω, αρχικά την ακατάλληλη νοµική βάση της συγκατάθεσης και εν συνεχεία την ακατάλληλη (εν µέρει) νοµική βάση της εκτέλεσης της σύµβασης και για τους τρείς (3) σκοπούς επεξεργασίας.

2) υπέβαλε σε µη θεµιτή και χωρίς διαφανή τρόπο κατά παράβαση των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ περ. β’ και γ’ ΓΚΠ∆ τα δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων της, καθώς τους δηµιούργησε την εσφαλµένη εντύπωση ότι τα επεξεργάζεται κατ’ εφαρµογή της νοµικής βάσης της συγκατάθεσης κατ’ αρ. 6 παρ. 1 εδ. α’ ΓΚΠ∆, ενώ στην πραγµατικότητα τα επεξεργάσθηκε µε άλλη νοµική βάση, για την οποία ουδέποτε ενηµερώθηκαν οι εργαζόµενοι, κατά παράβαση της υποχρέωσης.

3) ως υπεύθυνος επεξεργασίας αν και έφερε την ευθύνη, δεν ήταν σε θέση να τηρήσει και να αποδείξει τη συµµόρφωση µε την παράγραφο 1 του άρθρου 5 ΓΚΠ∆ σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα υπό i και ii και παραβίασε την προβλεπόµενη από τη διάταξη του άρθρου 5 παρ. 2 ΓΚΠ∆ αρχή της λογοδοσίας, µεταφέροντας το βάρος της απόδειξης της συµµόρφωσης στα υποκείµενα των δεδοµένων σύµφωνα µε τα προεκτεθέντα στην υπ’ αρ. 18 ii σκέψη της απόφασης.

Η εντολή

Στο πλαίσιο αυτό, η Αρχή έδωσε εντολή στην εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.» όπως εντός τριών (3) µηνών από την παραλαβή της παρούσας, ενηµερώνοντας την Αρχή

1) να καταστήσει τις πράξεις επεξεργασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα των εργαζοµένων της σύµφωνες µε τις διατάξεις του ΓΚΠ∆.

2) να αποκαταστήσει την ορθή εφαρµογή των διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. α’ και παρ. 2 σε συνδυασµό µε το άρθρο 6 παρ. 1 ΓΚΠ∆ σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο σκεπτικό της απόφασης,

3) να αποκαταστήσει και την ορθή εφαρµογή των λοιπών διατάξεων του άρθρου 5 παρ. 1 εδ. β-στ’ ΓΚΠ∆ στο µέτρο που η διαπιστωθείσα παραβίαση επηρεάζει την εσωτερική οργάνωση και συµµόρφωση προς τις διατάξεις του ΓΚΠ∆ λαµβάνοντας κάθε αναγκαίο µέτρο στο πλαίσιο της αρχής της λογοδοσίας.

Το πρόστιμο

Παράλληλα, επέβαλε στην εταιρεία «PRICEWATERHOUSECOOPERS BUSINESS SOLUTIONS Α.Ε.» το αποτελεσµατικό, αναλογικό και αποτρεπτικό διοικητικό χρηµατικό πρόστιµο που αρµόζει στη συγκεκριµένη περίπτωση σύµφωνα µε τις ειδικότερες περιστάσεις αυτής, ύψους εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000,00) ευρώ.

Για τον υπολογισμό του προστίμου, η Αρχή έλαβε υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 83 ΓΚΠ∆ στο µέτρο που εφαρµόζονται στη συγκεκριµένη περίπτωση και ειδικότερα όσα από τα προβλεπόµενα από την παράγραφο 2 του ίδιου άρθρου κριτήρια αφορούν την συγκεκριµένη περίπτωση.

Παράλληλα, αναγνώρισε ως επιπλέον ελαφρυντικό στοιχείο ότι από τα στοιχεία που τέθηκαν υπόψη της και µε βάση τα οποία διαπίστωσε την παραβίαση του ΓΚΠ∆, ο υπεύθυνος επεξεργασίας δεν αποκόµισε οικονοµικό όφελος, ούτε προκάλεσε υλική ζηµία στους εργαζόµενους.

Πηγή: www.in.gr

Μετάβαση στο περιεχόμενο