fbpx

Archives

stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_gdpr

GDPR

Ο Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων (General Data Protection Regulation), γνωστός και ως GDPR, που εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση το 2016 και τέθηκε σε ισχύ την 25η Μαΐου 2018, ρυθμίζει την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από άτομο, εταιρεία ή οργανισμό και αφορά τους πολίτες της Ε.Ε..

Είναι ένας κανονισμός που επηρεάζει σχεδόν όλους μας ως υποκείμενα της προστασίας των δεδομένων και κυρίως τη λειτουργία των επιχειρήσεων, από τις πολύ μικρές και ατομικές μέχρι τις μεγάλες επιχειρήσεις, τους οργανισμούς και τον Δημόσιο τομέα. Θα πρέπει να συμμορφωθούν με τον κανονισμό αλλάζοντας τον τρόπο που συλλέγουν, διαχειρίζονται και μοιράζονται τα προσωπικά δεδομένα.

Η διαδικασία συμμόρφωσης δεν είναι απλή. Είναι πολύπλοκη, χρονοβόρα και απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις. Οι επιχειρήσεις πρέπει να αντιληφθούν ότι έχουν ευθύνη για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και να ευαισθητοποιηθούν ως προς τη συμμόρφωση. Περαιτέρω, είναι σημαντικό να αναλάβουν όλη αυτή τη διαδικασία επαγγελματίες με γνώση και εμπειρία τόσο σε νομικό επίπεδο όσο και σε τεχνικό.

Έχοντας παρακολουθήσει σεμινάρια και λάβει την πιστοποίηση “GDPR Specialist and DPO Certificate” από επίσημα διαπιστευμένο και αναγνωρισμένο φορέα πιστοποίησης, το γραφείο μας σε συνεργασία με αναγνωρισμένη εταιρεία παροχής υπηρεσιών διαδικτύου και πληροφορικής, μπορεί να αναλάβει την πλήρη συμμόρφωση της επιχείρησής σας προς τον GDPR, ξεκινώντας από τα πιο απλά βήματα (όπως τη συγγραφή της πολιτικής απορρήτου της ιστοσελίδας σας και γενικότερα έλεγχος όλων των τεχνικών προϋποθέσεων ώστε αυτή να είναι πλήρως συμμορφωμένη) μέχρι τα πιο πολύπλοκα στάδια της συμμόρφωσης (όπως χαρτογράφηση της ροής των δεδομένων, καταγραφή και ανάλυση των κινδύνων, αξιοποίηση της τεχνολογίας και των εργαλείων πληροφορικής, εκπόνηση εκτίμησης αντικτύπου, εκπαίδευση προσωπικού και διαρκής παρακολούθηση και επικαιροποίηση των διαδικασιών και των συστημάτων).

stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_ktimatologio

ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως την αντιμετώπιση οποιουδήποτε προβλήματος σας που αφορά το Κτηματολόγιο. Έχοντας συνεργαστεί με την εταιρεία που έχει αναλάβει την Κτηματογράφηση του Νομού Καβάλας, αλλά και με δικηγορικές εταιρείες και συναδέλφους εξειδικευμένους σε αυτό το αντικείμενο, έχουμε αποκτήσει πολύτιμη εμπειρία και εξειδίκευση σε αυτό τον τομέα.

Ο Νομός Καβάλας είναι από τους πρώτους στην Ελλάδα, όπου ξεκίνησαν να λειτουργούν Κτηματολογικά Γραφεία (Καβάλας, Παγγαίου, Χρυσούπολης) και θα είναι από τους πρώτους, όπου θα τελειώσει το έργο της Κτηματογράφησης για όλες τις περιοχές του.

Δυστυχώς, όμως, διαπιστώνεται ότι έχουν γίνει πολλά λάθη στις εγγραφές του Κτηματολογίου είτε από ευθύνη των πολιτών, που δήλωσαν εσφαλμένα ή δεν δήλωσαν καθόλου τις ιδιοκτησίες τους είτε από λάθη κατά το στάδιο της Κτηματογράφησης, τα οποία δεν διορθώθηκαν.

Οι διορθώσεις των αρχικών εγγραφών μπορούν να γίνουν με δύο τρόπους:

1) Διοικητικά χωρίς δικαστική παρέμβαση, με απόφαση του Προϊσταμένου του Κτηματολογικού Γραφείου (διαδικασία διόρθωσης προδήλου σφάλματος, διόρθωσης γεωμετρικών στοιχείων κλπ),

2) Δικαστικά με αμετάκλητη δικαστική απόφαση σε περιπτώσεις ιδιοκτησιακής αμφισβήτησης, ακινήτων με ένδειξη «Αγνώστου Ιδιοκτήτη», γεωμετρικών μεταβολών.

Επιπλέον αναλαμβάνουμε τις υποβολές δηλώσεων ιδιοκτησίας σε υπό Κτηματογράφηση περιοχές σε όλη την Ελλάδα, αλλά και τις υποβολές ενστάσεων σε περίπτωση που έχει καταχωρηθεί κάποιο δικαίωμα λανθασμένα.

stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_akinita

ΑΚΙΝΗΤΑ

Οι μεταβιβάσεις και οι μισθώσεις ακινήτων θεωρούνται από πολλούς μια απλή διαδικασία, η οποία όμως περιέχει κάποιες φορές κινδύνους, που, αν δεν εντοπιστούν νωρίς, μπορεί να προκαλέσουν πολυέξοδα και χρονοβόρα προβλήματα. Με την κατάλληλη νομική συμβουλή και καθοδήγηση από το γραφείο μας μπορείτε να προστατέψετε τα δικαιώματά σας και να εξασφαλίσετε τα συμφέροντά σας σε περιπτώσεις αγοραπωλησίας και μισθώσεων.

Σε περίπτωση που έχετε ήδη κάποια προβλήματα με ακίνητα ιδιοκτησίας σας βοηθάμε στην εξεύρεση λύσεων δικαστικά, συμβολαιογραφικά ή με οποιοδήποτε άλλον τρόπο.

Μπορείτε επίσης να απευθυνθείτε σε μας, αν έχετε οποιαδήποτε μισθωτική διαφορά είτε ως μισθωτής είτε ως εκμισθωτής.

Συγκεκριμένα αναλαμβάνουμε:

 • Νομική υποστήριξη στην αγορά ή πώληση ακινήτου
 • Διεκδικητικές και αναγνωριστικές αγωγές
 • Αγωγές που αφορούν στην προσβολή της νομής (αποβολής, διατάραξης)
 • Αγωγές χρησικτησίας
 • Σύνταξη ιδιωτικού συμφωνητικού μίσθωσης (αστικής ή εμπορικής)
 • Μισθωτικές αγωγές λόγω μη καταβολής οφειλόμενων μισθωμάτων
 • Αγωγές αποζημίωσης λόγω κακής χρήσης του μισθίου
 • Διαταγές πληρωμής μισθωμάτων και διαταγές απόδοσης μισθίου
 • Καταβολή κοινοχρήστων
 • Διαφορές μεταξύ συνιδιοκτητών
 • Γενικότερα οποιαδήποτε ενέργεια προς την προστασία της κυριότητας και της νομής σας σε ακίνητα και οποιαδήποτε μισθωτική διαφορά.

 

Πέραν αυτών αναλαμβάνουμε έρευνες ακίνητης περιουσίας σε Κτηματολογικά Γραφεία και Υποθηκοφυλακεία και εγγραφές και εξαλείψεις προσημειώσεων υποθηκών και υποθηκών.

stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_iperxreomena

ΥΠΕΡΧΡΕΩΜΕΝΑ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΑ

Ο νόμος 3869/2010, ο περίφημος «Νόμος Κατσέλη», έχει δώσει ανάσα σε πολλούς συμπολίτες μας, οι οποίοι δεν μπορούν να ικανοποιήσουν πλήρως τις δανειακές τους υποχρεώσεις, όσον αφορά τις οφειλές τους προς Τράπεζες, Δημόσιο, ασφαλιστικά ταμεία αλλά και ιδιώτες.

Έχοντας χειριστεί πλήθος τέτοιων υποθέσεων και έχοντας επιτύχει μεγάλα ποσοστά διαγραφής χρεών (μέχρι και ολική διαγραφή), το γραφείο μας είναι σε θέση να αναλάβει οποιαδήποτε περίπτωση υπαγωγής στον νόμο:

 1. στο στάδιο της προετοιμασίας και κατάθεσης της αίτησης,
 2. κατά τη συζήτηση της προσωρινής διαταγής για την άμεση προστασία του δανειολήπτη,
 3. κατά τη συζήτηση της κύριας αίτησης και
 4. σε περίπτωση απόφασης που δεν ικανοποιεί τον πελάτη κατάθεση έφεσης και συζήτηση αυτής.
stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_klironomiko

ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Μέσα στους πρώτους μήνες από τον θάνατο ενός προσώπου, ο κληρονόμος πρέπει να προβεί σε αρκετές απαραίτητες ενέργειες και αποφάσεις, όπως να αποφασίσει αν θα αποδεχθεί ή θα αποποιηθεί την κληρονομιά και να προβεί στη δήλωση φόρου κληρονομιάς.

Οι αποδοχές κληρονομιάς δεν είναι πάντα μια εύκολη και γρήγορη διαδικασία και πολλές φορές απαιτείται να τακτοποιηθούν εκκρεμή ζητήματα των ακινήτων (φορολογικά, τακτοποίηση αυθαιρέτων κτισμάτων), προκειμένου να ολοκληρωθεί η αποδοχή.

Επιπλέον, ενδέχεται να ανακύψουν ζητήματα σε περίπτωση ύπαρξης διαθήκης, όπως για παράδειγμα όταν δεν περιλαμβάνεται σε αυτήν ένας δικαιούχος ή όταν έχει υποψίες για την πλαστότητα της διαθήκης.

Το γραφείο μας αναλαμβάνει πλήρως οποιαδήποτε υπόθεση που αφορά το κληρονομικό δίκαιο, όπως ενδεικτικά:

 • Αποδοχή κληρονομιάς
 • Αποποίηση κληρονομιάς
 • Δημοσίευση Διαθήκης
 • Προσβολή Διαθήκης
 • Προσβολή νόμιμης μοίρας
 • Αγωγή περί κλήρου
stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_oikogeneiako

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Το οικογενειακό δίκαιο ρυθμίζει τις σχέσεις μεταξύ συζύγων και τις σχέσεις μεταξύ γονέων και τέκνων. Οι οικογενειακές διαφορές συνήθως δεν είναι ευχάριστες και συνοδεύονται από ένταση και διαπληκτισμούς. Τα πράγματα περιπλέκονται ακόμα περισσότερο όταν οι αποφάσεις που θα ληφθούν επηρεάζουν και παιδιά και μάλιστα ανήλικα.

Το γραφείο μας, έχοντας χειριστεί τέτοιου είδους υποθέσεις, αναλαμβάνει πάντα με γνώμονα τον σεβασμό της προσωπικής ζωής όλων των εμπλεκομένων προσώπων και πάντα με ψυχραιμία, ενδεικτικά τις παρακάτω περιπτώσεις:

 • Διαζύγιο (συναινετικό, κατ’ αντιδικία)
 • Διατροφή συζύγων και επιμέλεια, διατροφή, επικοινωνία τέκνων (αγωγή και ασφαλιστικά μέτρα)
 • Αγωγή συμμετοχής στα αποκτήματα
 • Προσβολή/ Αναγνώριση πατρότητας τέκνου
 • Σύμφωνο συμβίωσης
stefanos_bagdatoglou_dikigoros_kavala_poiniko

ΠΟΙΝΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ

Η ποινική επιστήμη ασχολείται με την έρευνα του «ποινικού φαινομένου». Με τον όρο «ποινικό φαινόμενο» εννοούμε τη μορφή εκείνη της κοινωνικής παθολογίας, στην ιστορική μέχρι σήμερα διαδρομή των ανθρώπινων κοινωνιών, που έγκειται στην προσβολή βασικών στοιχείων – αγαθών της κοινωνικής ζωής από τους ίδιους τους ανθρώπους και στην αντίδραση (την απάντηση) από τους φορείς των αγαθών που προσβλήθηκαν και σε πιο εξελιγμένη φάση από την κυρίαρχη, την υπερέχουσα δύναμη (εξουσία) μέσα στον κοινωνικό χώρο.

Τα τρία βασικά στοιχεία που συγκροτούν το «ποινικό φαινόμενο» είναι τα κοινωνικά αγαθά, το έγκλημα (ως προσβολή των αγαθών αυτών) και η ποινή (ως απάντηση της οργανωμένης κοινωνίας σ’ αυτή την προσβολή). Και οι αντίστοιχες έννοιες που αναφέρονται σε αυτά τα στοιχεία (έννομο αγαθό, έγκλημα, ποινή) αποτελούν τις τρεις θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής επιστήμης. Στην τριάδα των στοιχείων του ποινικού φαινομένου, τα (έννομα) αγαθά εκφράζουν τη θέση, το έγκλημα την αντίθεση και η ποινή τη σύνθεση.

Πολλοί, όταν λαμβάνουν μία κλήση για να παρουσιαστούν ενώπιον ενός ποινικού δικαστηρίου, αντιμετωπίζουν, αν δεν πρόκειται για κακούργημα, επιπόλαια την ποινική δίκη. Παρ’ όλα αυτά, δεν συνειδητοποιούμε την σοβαρότητα της κατάστασης και τις αρνητικές επιπτώσεις που μπορεί να έχει μια απόφαση ποινικού δικαστηρίου σε προσωπικό και περιουσιακό επίπεδο.

Το γραφείο μας ασχολείται συστηματικά με το ποινικό δίκαιο, με αξιόποινες πράξεις οποιουδήποτε χαρακτήρα (κακουργήματα, πλημμελήματα, πταίσματα), τόσο στο στάδιο της προδικασίας όσο και κατά τη διαδικασία του ακροατηρίου. Οργανώνουμε την υπεράσπισή των πελατών μας συλλέγοντας κάθε αποδεικτικό στοιχείο που θα φανεί χρήσιμο, δεσμευόμενοι για την καλύτερη δυνατή εκπροσώπηση.

Skip to content